Trang chủ công ty TNHH CONSID

Tại CONSID, Kiến trúc là yếu tố chính của chúng tôi để mang lại giá trị cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng giải pháp kiến trúc tốt thể hiện ở các công trình đẹp lẫn tiện dụng. Mỗi ngày, tập thể CONSID nỗ lực vượt trội trên tầm nhìn xa và tư duy sáng tạo để tạo ra các dự án và công trình có tác động về kinh tế, xã hội và môi trường tích cực bền vững.

CONSID có kinh nghiệm thiết kế các công trình Nhà máy công nghiệp nhẹ, Chung cư, Khách sạn, Trung tâm thương mại, quy hoạch dự án đô thị nhà ở ....

Mục tiêu của công ty CONSID là nghiên cứu sâu sắc, đề xuất các giải pháp sáng tạo nhằm mang lại giá trị cao nhất cho bản đề xuất của mình. Từ đó mang lại các giá trị gia tăng đáng kể cho khách hàng của CONSID. Bám sát các dự án từ giai đoạn hình thành ý tưởng tới giai đoạn triển khai thi công.

CONSID cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế và tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

Các dự án CONSID đã thực hiện