Trang trại nuôi bò thịt Phú Lâm

THÔNG TIN CHUNG
Công ty TNHH CONSID là đơn vị thiết kế toàn bộ dự án Trang trại nuôi bò thị Phú Lâm. Với quy mô ban đầu của dự án là 40.000 con bò. Công nghệ nuôi bò úc tiên tiến.
Toàn bộ trang trại được thiết kế theo công nghệ chặt chẽ khép kín từ chế biến thức ăn cho đến xử lý thải. Đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn ESCAS của Úc.

QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG
Phân khu dự án
Khu Chức năng chính Diện tích Cao độ trung bình
A Điều hành và sản xuất thức ăn 4.3ha 32.45m
B Chuồng bò, lên xuống bò 11.6ha 45.00m
C Khu xử lý phân, khu xử lý nước thải 2.5ha 39.00m
Khu B là khu nuôi bò, Khu A và Khu C là phụ trợ cho khu B, trong đó Khu A là khu “SẠCH” và khu C là khu “BẨN”. Việc tách khu sạch và khu bẩn riêng biệt với khu nuôi bò sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh và an toàn lương thực cho bò.

Các hạng mục trong dự án
1- Nhà điều hành /nhà ở ; 2- Chuồng bò; 3- Kho thức ăn; 4- Xưởng cơ khí; 5- Nhà khử trùng; 6- Nhà bảo vệ và barie; 7- Nhà bảo vệ cổng tường rào; 8- Nhà đặt máy phát điện dự phòng; 9- Cầu rửa xe; 10- Nhà thuốc thú y; 11- Nhà để xe; 12- Trạm cấp dầu; 13- Trạm cân; 14- Cụm ủ; 15- Đường GT chính và nút giao; 16- Đường GT tuyến 05; 17- Trung tâm lên xuống bò; 18- Lối bò đi; 19- Sân chứa nguyên liệu tươi; 20- Bãi gia công cơ khí; 21- Cổng chính + cổng chào; 22- Bể áp lực cấp nước trang trại; 23- Chống sét; 24- Chiếu sáng; 25- Hệ thống thoát nước khu A, B; 26- Hệ cấp thoát nước khu A, B; 27- Hệ thống điện chiếu sáng các hạng mục; 28- Tạo hình chữ Phú Lâm; 29- Tường rào chắn gió chuồng; 30- Bể kỵ khí; 31- Trạm bơm từ suối lên bể áp lực; 32- Nhà nghỉ giữa ca; 33- Trạm bơm trung chuyển; 34- Nhà để xe cơ giới; 35- Cổng khử trùng; 36- Tường rào; 37- Bể cấp nước sạch; 38- Bãi chôn bò; 39- Nhà máy chế biến thức ăn; 40- Chuồng nuôi trùn;

Các dự án CONSID đã thực hiện