Khách sạn 2008

Khách sạn Mường Thanh Nhật lệ nằm trên đường Trương Pháp, nhìn ra bãi biển Nhật Lệ - Quảng Bình. Khách sạn có chiều cao 15 tầng, kiến trúc giản dị, tương đồng với công trình Mường Thanh Quảng Bình lân cận. Khách sạn có quy mô 200 phòng, hội trường 1000 chỗ.

Các dự án CONSID đã thực hiện