Trường mầm non Nhân chính

Trường Mầm non Nhân chính nằm tại khu vực Nhân Chính - Hà Nội. Công trình có 20 nhóm trẻ và các chức năng phụ trợ như phòng học, phòng năng khiếu, phòng đa năng, khối hiệu bộ, nhà để xe...

Về công năng, tầng hầm dành để làm kho đồ chơi và chỗ để xe, tầng 1 & 2 dành cho các nhóm trẻ, tầng 3-4 là các phòng năng khiếu và khối hiệu bộ.

Các dự án CONSID đã thực hiện