Dịch vụ tư vấn đầu tư

Môi trường pháp lý đầu tư Việt Nam có những đặc thù riêng, đòi hỏi các chủ đầu tư cần có những đội ngũ hiểu biết sâu sắc về môi trường pháp lý đầu tư tại Việt Nam.

CONSID với sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình trong các công việc về tư vấn pháp lý và tư vấn thủ tục đầu tư tại Việt Nam, sẽ mang lại cho khách hàng một giải pháp đồng bộ, trọn vẹn và nhanh chóng từ các thủ tục đầu tư cho tới các giải pháp kỹ thuật phù hợp với từng dự án.

Quá trình đầu tư một dự án tại Việt nam về cơ bản trải qua một số giai đoạn chính bao gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Hợp đồng thuê đất; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thiết kế bản vẽ thi công; Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Cấp giấy phép xây dựng; Nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy; Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

CONSID có những chuyên gia về tư vấn pháp lý và thủ tục đầu tư hàng đầu, có mối quan hệ tốt và kinh nghiệm tốt với những người xử lý hồ sơ, sẽ mang lại cho khách hàng một dịch vụ về tư vấn đầu tư chất lượng tốt.

Thủ tục đầu tư xây dựng tại Việt Nam
BẮT ĐẦU
Hợp đồng thuê đất
Chứng nhận đăng ký đầu tư
Thành lập doanh nghiệp
Quy hoạch chi tiết 1/500
Thiết kế cơ sở
Đánh giá tác động môi trường
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
Thiết kế bản vẽ thi công
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Thi công xây dựng
Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy,
Chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
Nghiệm thu công trình
KẾT THÚC
Dịch vụ tư vấn thiết kế và tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam