Thiết kế nhà máy công nghiệp nhẹ

Với CONSID, Nhà máy không đơn thuần là ngôi nhà. Nó thực sự là một cỗ máy khổng lồ, trong đó các luồng về hàng hóa, về kỹ thuật, về lao động liên tục hoạt động và di chuyển. Một nhà máy tốt là một nhà máy đảm bảo không có sự ma sát giữa các thành phần hoạt động liên tục này. Đảm bảo tối thiểu sự xung đột, sự bất tiện trong quá trình sử dụng.

Để đạt được mục tiêu này, việc đầu tiên CONSID khi thiết kế nhà máy là hình dung đầy đủ trọn vẹn về cách mà nhà máy sẽ hoạt động trong tương lai. Từ đó, CONSID sẽ phối hợp chặt chẽ với Khách hàng để làm rõ mục tiêu của dự án và hiện thực hóa mục tiêu dự án bằng các giải pháp thiết kế.
Nhà máy có nhiều yêu cầu cần thỏa mãn, luồng di chuyển của người, của hàng hóa và phương tiện phải hạn chế xung đột giao cắt. Phần hạng mục công trình phụ trợ, ví dụ như nhà để xe, nhà vệ sinh, bếp và căng tin cần được tính toán đầy đủ để nhà máy có thể vận hành trơn tru.

Những xung đột nhỏ trong quá trình sử dụng nhà máy có thể khiến cho nhà máy ngừng hoạt động, hoặc hoạt động không hiệu quả. Để giảm thiểu và triệt tiêu các xung đột, cần sự hiểu biết sâu sắc về các chu trình hoạt động của nhà máy. Cần một quá trình tính toán thiết kế thận trọng và kỹ lưỡng.
Nhà máy hóa chất ngành may

Tam Kỳ - Quảng Ngãi

Nhà máy Woosin Vina

KCN VSIP Nghệ An

Nhà máy bao bì

Diễn Châu - Nghệ An

Nhà máy in thêu

Quỳnh Lưu - Nghệ An

Nhà kho Logistics

Hưng Nguyên - Nghệ An

Lò đốt rác Văn Thành

Yên Thành - Nghệ An

Lò đốt rác Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu - Nghệ An