Các dịch vụ CONSID cung cấp

CONSID luôn nỗ lực để vượt qua sự mong đợi của khách hàng bằng các giải pháp thiết kế sáng tạo, cân bằng và hiệu quả, thỏa mãn các yêu cầu và ràng buộc kỹ thuật phức tạp.

CONSID là đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp về xây dựng. Công ty cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế và tư vấn đầu dự án.

Bên cạnh những kinh nghiệm đa dạng về các thể loại công trình, CONSID liên tục cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật để sáng tạo ra các giải pháp hiệu quả, luôn sẵn sàng đón nhận những thách thức trong công việc của mình.

CONSID Cung cấp các dịch vụ:

Các dự án nhà máy và khu đô thị

Đô thị và công nghiệp

Thiết kế nhà máy công nghiệp nhẹ

Thiết kế khách sạn

Thiết kế chợ

Thiết kế nhà ở

Thiết kế công trình khác