Khách sạn mini

Khách sạn mini là công trình khách sạn nhỏ nằm trong khu đô thị Đại Thanh. Khách sạn có quy mô 5 tầng, trong đó tầng 1 dành cho lễ tân và sảnh. Tầng hầm dành cho để xe và kỹ thuật. Tầng 2-5 là tầng phòng khách sạn, mỗi tầng có 4 phòng. Mỗi phòng khách sạn đều đầy đủ các chức năng của một phòng ngủ tiêu chuẩn.

Khách sạn sử dụng thang máy có tải trọng 650kg và một thang bộ để sử dụng làm giao thông đứng cho công trình.

Các dự án CONSID đã thực hiện