Văn phòng tập đoàn General Datacom

Văn phòng của chi nhánh tập đoàn GD tại Hà nội được tọa lạc trong tòa nhà The Manor. Được bố trí trong không gian nhỏ hẹp của một căn hộ cải tạo, tuy nhiên giải pháp thiết kế vẫn phải đảm bảo các công năng tối thiểu cho một văn phòng không gian lễ tân, không gian làm việc, pantry, phòng họp, phòng kỹ thuật và phòng giám đốc.

Các dự án CONSID đã thực hiện