Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Thỏa thuận về Thu thập, Sử dụng và/hoặc Tiết lộ Dữ liệu và/hoặc Thông tin
Công ty TNHH CONSID vận hành consid.vn ("Trang web") và chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ tất cả dữ liệu và/hoặc thông tin mà chúng tôi nhận được từ người dùng trang web. Vui lòng xem qua chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ các danh mục dữ liệu cá nhân và các dữ liệu khác được liệt kê bên dưới, theo Chính sách bảo mật này và cho các mục đích nêu ở đây.

Thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân
Nếu bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi (ở mục Liên hệ), bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến việc gửi của bạn. Đặc biệt, nếu bạn gửi đơn xin việc để phản hồi thông báo đăng việc trên trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, e-mail, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của bạn) cho các mục đích liên quan đến đơn xin việc của bạn và bất kỳ việc làm tiềm năng nào.

Thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu nhật ký (hoặc dữ liệu sử dụng trang web)
Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin mà trình duyệt của bạn mặc định gửi gửi đi mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi cho các mục đích được nêu dưới đây. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như loại trình duyệt trên máy tính của bạn, phiên bản trình duyệt, các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, nhật ký thời gian và ngày truy cập của bạn, cũng như thời gian dành cho các trang đó và các thống kê người dùng khác.

Mục đích của việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu nhật ký là để hiểu rõ hơn về hoạt động và nhân khẩu học trong lưu lượng truy cập trang web của CONSID. Tất cả các hoạt động nằm trong phạm vi của Điều khoản dịch vụ của Google Analytics. Để ngăn dữ liệu nhật ký của bạn bị Google Analytics sử dụng, bạn có thể truy cập trang từ chối Google Analytics để từ chối.

Thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ cookie
Cookies là các tập tin có số lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh cho phép máy chủ lưu trữ thông tin về người dùng.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Cookies cho mục đích nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn. Bằng cách định cấu hình cài đặt trình duyệt của bạn, bạn có thể chọn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Bằng cách chọn không tham gia, một số phần của Trang web của chúng tôi có thể không khả dụng.

Trung gian dữ liệu
CONSID có thể tham gia các trung gian dữ liệu cho các mục đích xử lý các loại dữ liệu được đề cập ở trên. Do đó, bằng cách sử dụng Trang web này và/hoặc truyền hoặc gửi bất kỳ dữ liệu nào cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu đó bằng hoặc cho các trung gian dữ liệu đó cho các mục đích được nêu ở đây.

An ninh và tiết lộ
Mặc dù CONSID thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu do bạn cung cấp, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn hoặc truyền và/hoặc lưu trữ dữ liệu đó qua internet và trong không gian ảo.