Chợ Đỉn, Hưng Dũng

Công trình có chiều cao 3 tầng. Các shophouse quay ra đường chính có tầng 1 và tầng 2 phục vụ thương mại, tầng 3 liền nhau tạo thành một trung tâm thương mại. Tầng 1 của công trình là chợ.

Các dự án CONSID đã thực hiện