Thiết kế chợ

Giá trị chợ được CONSID nhận định là phần nằm trong tâm trí của khách hàng, nó là giá trị tinh thần. Có thể nói, một chợ có giá trị là chợ mà đa phần khách hàng sẽ nghĩ tới khi gặp vấn đề liên quan tới chợ. Giá trị tinh thần đó của khách hàng chi phối toàn bộ phần còn lại về tinh thần và vật chất của chợ, khi đó khách hàng mới đến chợ, chợ mới sầm uất.

Để có được tâm trí của khách hàng thì có nhiều yếu tố. Một số yếu tố chính có thể liệt kê như sau: Tiểu thương biết cách bán hàng; Tiểu thương có lượng khách hàng trung thành đông đảo; Tiểu thương có hàng hóa đa dạng, đầy đủ; Chợ ở vị trí thuận lợi; Quy hoạch chợ thuận tiện; Phù hợp trong tổng thể mạng lưới chợ. Trong các yếu tố tạo nên giá trị của chợ thì các yếu tố tiểu thương là quan trọng nhất. Nếu chợ không có nhiều tiểu thương tốt thì khó có được giá trị cao và lâu bền.
Siêu thị HH4 2012

Linh Đàm - Hà Nội

Lotus Center

Nam Đàn - Nghệ An

Lotus Center 1

Nam Đàn - Nghệ An

Chợ Đỉn, Hưng Dũng

Vinh - Nghệ An

Cải tạo chợ Thanh Chương

Thanh Chương - Nghệ An