Khách sạn 1995

Địa điểm xây dựng: đường Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thông tin dự án: Là khách sạn được thiết kế với tiêu chuẩn đạt chuẩn 4 sao, hình khối kiến trúc đơn giản sang trọng.
Thông số:
+ Chiều sâu công trình: - 5,25m so với cốt nền vỉa hè hiện hữu đường Mạc Đĩnh Chi.
+ Quy mô công trình:
- Tầng cao xây dựng: 12 tầng, tầng tum và 02 tầng hầm.
- Chiều cao toàn công trình: (tính từ cốt nền hiện hữu đường Mạc Đĩnh Chi đến đỉnh mái công trình): 50m.
- Chiều cao từng tầng: tầng hầm 1-2: 3,0 m/tầng; tầng 1: 4,8m; tầng 2-3: 3,6m/tầng; tầng 4: 5,4m; tầng 5-12: 3,6m/ tầng; tầng tum: 3,05m.
- Mật độ xây dựng: 60%. Hệ số sử dụng đất: 6.58.
- Khoảng lùi xây dựng: So với ranh lộ giới đường Mạc Đĩnh Chi: tầng 1: lùi 6,05m; tầng 2-12: lùi 6,945m; So với ranh đất phía Tây Bắc( Giáp công trình của Đài khí tượng thủy văn) lùi: 3,56m; So với ranh đất phía Đông Bắc: lùi từ 3.17m đến 3,43m; So với ranh đất phía Đông Nam (giáp nhà hát Bến Thành): lùi 3,1m.
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 10202,4m²

Các dự án CONSID đã thực hiện