Trung tâm thương mại Chợ Sen (Lotus Center)

Công ty TNHH CONSID là đơn vị tư vấn thiết kế trung tâm thương mại Chợ Sen (Lotus Center) tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An. Trung tâm thương mại chợ sen theo mô hình chợ cho nông thôn. Là một mô hình mới nhằm đưa các tiện nghi mua sắm mới phục vụ cho người dân nông thôn, đáp ứng được các thói quen tiêu dùng của người dân nông thôn.

Các dự án CONSID đã thực hiện