Tuyển dụng thực tập sinh Kiến trúc

Chuyên môn của bạn
Chúng tôi cần tuyển dụng thực tập sinh Kiến trúc, vì thế cần ứng viên là các bạn sinh viên năm thứ 3, 4, 5 chuyên ngành Kiến trúc của các trường Cao Đẳng, Đại Học

Bạn nên có kỹ năng
Để gia nhập CONSID, bạn cần có: Tinh thần kỷ luật công việc đặc biệt cao; Ham thích học hỏi, có khả năng học hỏi các vấn đề mới; Khát khao phát triển nghề nghiệp.

Các phúc lợi dành cho bạn
Được đào tạo về AutoCAD và các phần mềm 3D.
Được tham gia học các khóa học ngắn hạn để nâng cao nghề nghiệp
Được làm việc trong tổ chức chuyên nghiệp về thiết kế, có khả năng phát triển nghề nghiệp.
Lương thỏa thuận, tương xứng với nỗ lực của bạn.

Bạn sẽ làm gì
Tùy theo khả năng và nỗ lực của bạn, .
Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy vào những buổi mà bạn không đi học.

Ứng tuyển Thực tập sinh Kiến trúc