Tuyển dụng 3d Concept

Chuyên môn của bạn
Chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí diễn họa Kiến trúc, vì thế cần ứng viên sử dụng tốt các phần mềm về 3D như AutoCAD, 3DS Max/Vray/Corona, Sketchup, Lumion, Vray…

Bạn nên có kỹ năng
Để gia nhập CONSID, bạn cần có: Tinh thần kỷ luật công việc đặc biệt cao; Ham thích học hỏi, có khả năng học hỏi các vấn đề mới; Khát khao phát triển nghề nghiệp.

Các phúc lợi dành cho bạn
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Được tham gia học các khóa học ngắn hạn để nâng cao nghề nghiệp
Được làm việc trong tổ chức chuyên nghiệp về thiết kế, có khả năng phát triển nghề nghiệp.
Lương thỏa thuận, tương xứng với nỗ lực của bạn.

Bạn sẽ làm gì
Tùy theo khả năng và nỗ lực của bạn, bạn sẽ được phân công các công việc diễn họa 3D Quy hoạch, Công trình, Nội thất xây dựng mô hình 3d ý tưởng các phương án.
Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Ứng tuyển Concept 3D