Chung cư CT12

Tòa nhà Chung cư CT12 gồm ba tháp mỗi tháp 45 tầng. Với diện tích các căn hộ khoảng 55-66m² là chủ yếu, một số căn 45m², một số căn khoảng 72m². Công trình được xây trên quỹ đất hạn hẹp, phục vụ cho những người có thu nhập trung bình.

CONSID 프로젝트 구현