BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ NAM CƯỜNG

Thực trạng dự án: Phương án không được xây dựng.

Công ty TNHH CONSID - Số 48 - Phố Đại An - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0816884598 - MST 0105817007